• پایش کمی و کیفی مستمر دریاچه ارومیه و حوضه آبریز آن
 • ارائه راه کارهای کوتاه مدت و بلند مدت جهت احیای دریاچه ارومیه
 • تدوین مدل رفتارسنجی حوضه های آبریز کشور به خصوص حوضه آبریز دریاچه ارومیه
 • تدوین مدیریت جامع حوضه آبریز دریاچه ارومیه
 • تحقیق و مدون سازی اطلاعات دائمی در خصوص تالابهای آب شیرین و شور استان، منطقه و کشور
 • تحقیق و مدون سازی اطلاعات دائمی در خصوص منابع آب سطحی و زیرزمینی استان، منطقه و کشور
 • ارائه راه کارهای کاهشی و کنترلی پیامدهای حاصل از خشک شدن دریاچه ارومیه
 • بررسی پراکندگی و شدت منابع آلاینده آب و خاک در منطقه و حوضه آبریز دریاچه ارومیه
 • مطالعه تاثیر فعالیت های انسانی و طرح های توسعه بر محیط زیست
 • تحقیق مستمر درخصوص بیوتکنولوژی استحصال و تولید فرآورده های صنعتی، دارویی و بهداشتی از جلبک های تک سلولی و پر سلولی
 • اکولوژی دریاچه ارومیه، سایر دریاچه ها، آبگیرها و رودخانه ها
 • اکولوژی زئوپلانکتونها و فیتوپلانکتونها
 • مطالعه کمی و کیفی عوامل فیزیکو شیمیایی در آبگیرها و تالابهای شور و شیرین
 • تحقیق مستمر در زمینه باز سازی و حفاظت از اکوسیستم های طبیعی و مصنوعی

___________________________________________________________________________

  • آمار بازدید:  امروز:56  این هفته:1824  این ماه:6403  امسال:96306