ردیف

عنوان پایان نامه

نام دانشجو

1

تاثیر پروتئین­های شوک حرارتی (HSPs) آرتمیای بالغ بر میزان رشد، بقا، و مقاومت نسبت به استرس­های محیطی در ماهی گوپی

وحید افشار هزارخانی

2

تاثیر پروتئین­های شوک حرارتی (HSPs) ناپلی آرتمیا بر میزان رشد، بقاء و مقاومت نسبت به استرس­های محیطی در ماهی گوپی (Poecilia reticulate)

هاله خلیل پور

3

غربالگری ژنتیکی ناحیه IGS و ژن هورمون رشد در ماهیان قزل آلای رنگین کمان نژاد ایرانی و  نروژی  و بررسی مقایسه ای میزان رشد در شرایط یکسان پرورشی در جمعیت منتخب

طاهره اکبری المه جوق

4

غربالگری ژنتیکی ژن مقاومت به ویروس IPN در جمعیت ماهیان قزل آلای رنگین کمان ایرانی وخارجی (نروژی) و بررسی مقاومت لارو این ماهیان نسبت به آلودگی تجربی به این ویروس

سکینه اکبری گورچین

5

پرورش آرتمیا با پساب تصفیه خانه های شهری و بررسی دلایل مولکولی و آنزیمی رشد بهینه آرتمیا در این سیستم

هادی بذر افشان

6

بررسی مدت ماندگاری برگرماهی کپورنقره ای  (Hypophthalmichthys molitrix)دارای روغن ماهی انکپسوله و آنتی اکسیدانهای طبیعی

عیسی بهرامی زاده

7

بهینه­سازی روش­های تولید کنسرو خوراک میگو در سس مخصوص

مسعود پرویز کورنده

8

بررسی تاثیر ژلاتین هیدرولیز شده پوست فیل ماهی پرورشی بر عضله شاه میگوی آب شیرین

اعظم اولاد ربیعی

9

بررسی افزایش ماندگاری فیله ماهی قزل آلای رنگین کمان در بیوفیلم آب پنیر حاوی Lactococcus lactis و عصاره آبی گیاهان به لیمو (AloysiatripHylla) و پولک (Stachys schtschegleevii)

نسیم ساکی

10

بررسی تاثیر ضد انجمادی ژلاتین هیدرولیز پوست فیل ماهی پرورشی بر کیفیت پروتئین کپور معمولی

راضیه قلی پور گماری

11

اثر سمیت مزمن نانو ذره نقره بر رشد، بقا و خصوصیات تولید مثلی آرتمیا ارومیانا

شیوا محمدی

12

تاثیر فعالیت ضد اکساینده ای ترکیبات فنولیک بر کیفیت میگو در طول دوره ی انجماد

میثم ملکیان

13

بررسی اثر ضد اکسایشی عصاره فنولیک ضایعات سیب بر ویژگیهای کیفی مینس ماهی قزل آلای رنگین کمان در زمان انجماد

صدیقه

بی طالبی

14

بررسی اثر روش های مختلف طعم دهی و آماده سازی فیله ماهی قزل آلای رنگین کمان بر کیفیت و ماندگاری آن در دمای 4 درجه سانتی گراد

جواد بیات

15

بررسی سطوح مختلف صمغ کربوکسی متیل سلولوز بر کیفیت ناگت ماهی کپور سرگنده

صدیقه شیخانی

16

بررسی فعالیت حذف کنندگی رادیکالهای آزاد و مهار القا گلوسیدازها توسط پپتیدهای زیست فعال فرآورده های بیو تکنولوژیک مهیاوه

یاور بوستانی

17

جداسازی و شناسایی مولکولی باکتری های حذف کننده فلزات سنگین مس و روی از پساب صنعتی، خانگی و حوضچه های هوزای و بی هوزای تصفیه شهرهای ارومیه و مهاباد

چالاک شکره

___________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:17  این هفته:1785  این ماه:6364  امسال:96267