اعضای هیات علمی پژوهشکده

نام: کامران زینال زاده
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی علوم مهندسی آب
گروه آموزشی: مهندسی آب

صفحه شخصی

شماره تلفن: داخلی 34
نام: بهروز آتشبار
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی اکولوژی آبزیان - تنوع زیستی
گروه آموزشی: اکولوژی و ارزیابی ذخایر آبزیان

صفحه شخصی

شماره تلفن: داخلی 21
نام: بهزاد حصاری
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی هیدرولوژی
گروه آموزشی: مهندسی آب

صفحه شخصی

شماره تلفن: داخلی 16

___________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:174  این هفته:1316  این ماه:13604  امسال:107551