براساس برنامه ریزی قبلی، روز پنجشنبه مورخه 94/2/31 کارگاه تخصصی رویکردهای نوین ساماندهی و احیاء رودخانه ها با جدول سخنرانی هایی به شرح زیر با حضور جمع کثیری از اساتید، محققین، کارشناسان سازمان های اجرایی و دانشجویان در محل سالن همایش های پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه تشکیل شد. این کارگاه با همکاری شرکت مهندسین مشاور سازه پردازی ایران و همکاران هیأت علمی پژوهشکده  سازمان دهی شده بود. در این کارگاه از دو استاد برجسته و بازنشسته گروه مهندسی آب دانشگاه ارومیه جناب آقای مهندس اسماعیل ساکت اسکویی و جناب آقای دکتر رضا دادمهر و دو مدیر پیش کسوت و یازنشسته صنعت آب استان جناب آقای مهندس مهدی جعفری باری و جناب آقای مهندس کریم جوانمرد با ارائه لوح سپاس و هدایایی قدردانی گردید.

 

ردیف

موضوع

سخنران

زمان

1

افتتاحیه

مدعوین

8/30-9

2

ساماندهی و زیباسازی رودخانه های شهری

آقای مهندس محمود افسوس

مدیر بخش مهندسی آب و محیط زیست شرکت سازه پردازی ایران

9-9/30

3

روند تاریخی ساماندهی رودخانه ها و روشهای نوین احیاء

آقای دکتر مهدی یاسی

دانشیار دانشگاه ارومیه

9/30-10

4

احیاء رودخانه ها و و رویکردهای آن

خانم دکتر ساناز بمبئی چی

کارشناس ارشد شرکت سازه پردازی ایران

10-10/30

5

شاخص های کمی و کیفی آب در پهنه بندی و  احیا رودخانه ها

آقای دکتر حصاری

استادیار  پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه

10/30-11

6

پذیرایی

-----

11-11/30

7

احیاء رودخانه ها از منظر برنامه ریزی شهری

دکتر سید حمیدرضا موسوی

مدیر ارشد شرکت مهندسین مشاور نگین شهر

11/30-12

8

 اختتامیه

پرسش پاسخ

12-12/30