پایش کیفی سد مهاباد

روز شنبه مورخه 1395/2/11 با حضور کارشناسان پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه از سد مخزنی مهاباد نمونه برداری شد

نمونه برداری جهت تعیین پارامترهای کیفی آب ذخیره شده از عمق های مختلف صورت می پذیرد.
با توجه به بارندگی های اخیر حداکثر عمق آب در پشت سد مهاباد  41/5 متر (چهل یک و نیم متر) ثبت گردید. 

___________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:202  این هفته:2534  این ماه:7200  امسال:105593