دکتر ناصر آق، عضو هیات علمی و رئیس پژهشکده آرتمیا و آبزی پروری دانشگاه ارومیه، به دعوت سازمان خوار و بار ملل متحد (فائو) جهت شرکت در نشست تخصصی بین المللی آرتمیا در دانشگاه تیان جین به چین اعزام شدند. متخصصین برجسته آرتمیا از کشورهای بلژیک، روسیه، ویتنام، شیلی، مالزی، بنگلادش، چین و ایران در این نشست حضور داشتند. دکتر آق بمناسبت تاسیس مرکز رفرانس آرتمیا در چین در خصوص وضعیت آرتمیاهای ایران و آسیای میانه سخنرانی مفصلی ارائه نمودند و در نشستهای تخصصی جهت برنامه ریزی برای فعالیتهای مرکز رفرانس آرتمیا در چین مشارکت فعال داشتند.

 در حاشیه این نشست، دکتر آق طی برگزاری نشستهای جانبی با نمایندگان سازمان فائو موافقت آنها را برای تاسیس مرکز رفرانس غرب آسیا با مشارکت دانشگاه ارومیه و سازمان شیلات ایران جلب کردند. قرار است بزودی مذاکراتی بین دانشگاه ارومیه، سازمان شیلات ایران و مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی ایران در خصوص نحوه مشارکت برای تاسیس این مرکز برگزار شود.