سیزدهمین کنفرانس بین المللی دریاچه های شور توسط انجمن بین المللی تحقیقات دریاچه های شور جهان با همکاری دانشگاه ارومیه از 21 لغایت 25 اوت 2017 در شهر اولان اوده روسیه برگزار خواهد شد. دکتر ناصر آق، عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه، که عضو هیت مدیره انجمن بین المللی تحقیقات دریاچه های شور و همچنین عضو اصلی کمیته برگزار کننده کنفرانس هستند به عنوان نماینده دانشگاه ارومیه در این کنفرانس شرکت و نتایج تحقیقات خود در مورد دریاچه ارومیه را ارائه خواهند نمود. سایت کنفرانس: http://www.icslr2017.ru/index.phphttp://www.icslr2017.ru/index.php/organizing-committees