به منظور بررسی راهکارهای استفاده از نقشه های 1/2000کاداستر اراضی کشاورزی حوضه دریاچه ارومیه که توسط سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی از طریق بخش خصوصی در حال انجام می باشد ، نشستی تخصصی با حضور نماینده محترم سازمان جهاد کشاورزی و  کارشناس مسئول پروژه ، شرکتهای مشاور طرح ، کارشناسان سازمان آب منطقه ای و همکاران طرح پایش در روز پنج شنبه مورخ 25/9/95 در محل سالن اجتماعات پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه برگزار گردید. در این نشست ضمن تشریح روند تهیه نقشه ها و ویژگی های آنها ، موارد استفاده این نقشه ها و برنامه ریزی در مدیریت منابع آب و خاک مورد بحث شرکت کنندگان قرار گرفت . قابل توضیح است این نقشه ها با استفاده از عکسهای ارتوفتو هوایی و تطبیق و تدقیق میدانی آنها با زمین های کشاورزی به منظور   تعیین مرز دقیق مزارع و اطلاعات و داده های توصیفی متعدد در حال اجرا می باشند. که پس از تکمیل، بعنوان منبع قابل استنادی در مطالعات جاری در موضوعات آب، خاک و گیاه و سطوح تحت کشت در حوضه آبریز دریاچه ارومیه مورد استفاده قرار خواهند گرفت.