روز چهار شنبه ساعت 12 مورخ 95/9/24 جلسه ای در جهت تقدیر و قدردانی از زحمات چندین ساله آقای اسماعیل مقدم کیا که به مرتبه شامخ بازنشسته نائل آمده اند در سالن آمفی تئاتر پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه با حضور همه همکاران تشکیل و ضمن قدردانی از ایشان هدیه ای که از طرف همکاران پژوهشکده به عنوان قدردانی و سپاس از زحمات نامبرده ، به رسم یادبود تهیه شده بود به ایشان تقدیم گردید. برای نامبرده طول عمر با عزت در جوار خانواده محترمشان خواهانیم .