پیرو جلسه اول این کارگروه در مهر ماه، دومین جلسه این کارگروه در آمفی تئاتر پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه تشکیل گردید. در این جلسه در ابتدا دکتر سپهر به بحث در مورد مشکلات محوری موجود در جامه از جمله مسائل مربوط به کشاورزی، دریاچه ارومیه و ... اشاره کردند. طی جلسات تشکیل شده در تهران به منظور ساماندهی این مشکلات، بیان شد که برای هر استان به منظور رسیدگی به  مشکلات موجود و حل آنها ، فقط قادر خواهیم بود که به یک مشکل محوری بپردازیم. در استان ما مشکل دریاچه ارومیه به عنوان مشکل محوری اعلام شده است.

در ادامه دکتر حصاری به اهمیت تشکیل این جلسات اشاره کرده و به توضیحاتی در مورد بسیج و قشرهای مختلف آن پرداختند. ایشان ذکر کردند که هدف بسیج در واقع استفاده بهینه از نهاده­ها و منابع طبیعی در راستای اقتصاد مقاومتی می­باشد. همچنین، ایشان توضیحاتی در مورد کلیات و چالش­های آب حاکم بر منطقه ارائه دادند و در مورد میزان کمبود آب در ایران نسبت به دیگر کشورها، آب برداشتی و آب قابل دسترس نموداری را ارائه نمودند. نمودارهای مربوط به میزان آب مصرفی در بخش کشاورزی، صنعت و شرب در ایران و دیگر کشورها با هم مقایسه شد و برای ایران توزیع ریالی مربوط به هر بخش ارائه شد. با توجه به مطالب ارائه شده، دکتر حصاری اعلام کردند که سازمان آب مدعی است که برای سال 1404 در تامین آب شرب شهر ارومیه به مشکل برخواهیم خورد. در ادامه این بحث دکتر مولایی در مورد مباحث ارائه شده در پایش فرمودند که تمامی مباحث موجود به صورت فنی مورد بررسی قرار گرفته­اند درحالیکه باید مباحث اقتصادی نیز در نظر گرفته شود.

در ادامه دکتر احمدی در مورد طرح­های کارگروه سازه و رودخانه و کارهای انجام شده در سال­های 94 و 95 به منظور احیای دریاچه ارومیه مطالبی را ارائه نمودند. در این کارگروه، پروژه در حالت کلی با عنوان انتقال آب رودخانه­ها به پیکره آبی دریاچه ارومیه می­باشد که به چندین زیر پروژه دیگر تقسیم می­شود.

به منظور تعیین اثر بخشی پروژه ها به نقشه را ده ساله در حال اجرای احیای دریاچه ارومیه اشاره شد که در این نقشه راه میزان آب انتقال یافته (میلیون متر مکعب) در دو دوره تثبیت (سال­های 1393 و 1394) و دروره اجرا (سال­های 1395 تا 1402) ارائه شد. سپس به طور مختصر در مورد هر زیر پروژه توضیحاتی ارائه شد.

برنامه­های کمیته سازه و رودخانه در سال 95  بررسی میزان اثربخشی پروژه­های سازه و رودخانه می­باشد که در آن مسائلی مانند تاثیر پروژه اتصال در بالا آمدن سطح آب دریاچه، تاثیر پروژه تعویض دریچه­های سد بوکان و مرمت سد نوروزلو و ... مد نظر قرار می­گیرد. به منظور بهبود اثر بخشی در این مورد نیز پیشنهاداتی ارائه شد که از جمله آنها رها سازی آب از سدها به طور همزمان با ملاحضات هیدرولیکی به صورت پیوسته، برنامه رهاسازی آب از سد در نقشه راه برای سال­های پس از 1395 مورد تایید قرار گیرد. در ادامه سایر اعضای کارگروه توضیحاتی در خصوص مباحث ارائه شده مطرح نمودند. در ادامه تصاویری از این جلسه ارائه می­گردد.