ارائه رساله دکتری خانم الناز حسن پور، دانشجوی دانشگاه اریگون آمریکا

زمان: سه شنبه 11 مهر ماه ساعت 4 تا 5 بعد از ظهر

مکان: سالن سمینار پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه

Effect of renewable energy sources on water resources in regional and Global scale

اثر انرژی های تجدید پذیر بر مدیریت منابع آب در مقیاس منطقه­ ای و جهانی