جلسه کارگروه تخصصی آب سازمان، بسیج مهندسین عمران و معماری استان آذربایجان غربی به ریاست دکتر بهزاد حصاری، پنجشنبه مورخه 96/07/06 در محل سالن جلسات پژوهشکده دریاچه ارومیه با موضوع "بررسی راهکارهایی برای چالش های آب شهری" برگزار و پس از ارائه مطالب، راهکارهای پیشنهادی و دیدگاه های اعضای کارگروه مطرح و موارد زیر تصمیم گیری گردید.

برای دریافت اطلاعات بیشتر روی کلمه جلسه کلیک کنید.

ردیف

اقدام /  تصمیمات اتخاذ شده

مسئول پیگیری

مهلت انجام

1

مقرر گردید جلسه مشترکی با کمیسیون خدمات شهری شهرداری ارومیه برگزار و در خصوص مسایل ‏و چالش‌های جمع‌آوری آبهای سطحی وآبیاری فضای سبز بحث گردد.‏

دبیر کارگروه

بازه یک ماهه

2

مقرر گردید تفاهم‌نامه بین بسیج و پژوهشکده مطالعات آب دریاچه ارومیه و همچنین مرکز ‏پژوهش‌ها و مطالعات شهری شهرداری تنظیم و رد و بدل گردد.‏

دبیر کارگروه

3

مقرر گردید برای جلسه آتی راهکارهای عملیاتی برای بخش فرهنگ مصرف صحیح آب در سطح ‏مدیران (اجرایی) و مردم (قشر مصرف کننده) تهیه و ارائه گردد.‏

دبیر کارگروه

4

مقرر گردید از ظرفیت بسیج رسانه جهت اطلاع رسانی و آگاهی بخشی جلسات کمیته استفاده شود.

دبیر کارگروه

5

مقرر گردید از شرکت آبفا برای فعال‌تر کردن سامانه 122 استعلام و راهکارهای عملیاتی نمودن آن را ارائه دهد.

دبیر کارگروه