فراخوان حمایت ستاد احیای دریاچه ارومیه از پروژه های مطالعاتی و تحقیقاتی

 به استحضار همکاران محترم می رساند ستاد احیا دریاچه ارومیه در راستای انجام پروژه های مطالعاتی و تحقیقاتی مرتبط با عناوین ذیل، اعلام آمادگی برای حمایت های لازم نموده است. لذا خواهشمند است در صورت علاقه مندی برای انجام هریک از این موارد، پیشنهادیه خود را در قالب فرم پروپزال حداکثر تا تاریخ 97/3/29 به آدرس و ایمیل این پژوهشکده (urmialake@urmia.ac.ir) ارسال نمایند. پیشنهادات باید همراه با زمان بندی انجام پروژه و افراد کلیدی مورد نظر برای راهبری علمی تحقیق باشد.در صورت علاقمندی به راهنمایی دانشجویان تحصیلات تکمیلی در زمینه های مرتبط، درخواست حمایت از پایان نامه به همراه تاییدیه آن تا پانزدهم شهریور ماه می بایست ارائه گردد.پروژه هائیکه در سطح میدانی انجام گردند، از اولویت برخوردار خواهند بود. آئین نامه حمایت از پایان نامه در سایت ستاد احیای دریاچه ارومیه بارگذاری شده است.جزئیات هر موضوع به پیوست ارسال گردیده است.

1. مطالعات تعیین راهکارهای افزایش بهره وری اقتصادی آب در حوضه آبریز دریاچه ارومیه

2. بکارگیری روشهای کشت و زرع منطبق با تغییرات آب و هوایی به منظور افزایش تاب آوری بخش کشاورزی نسبت به خشکی زراعی و هیدرولوژیکی

3. مدل سازی جامع حوضه آبریز بر پایه سناریوهای مختلف اقتصادی اجتماعی (SSPS) و اقلیمی ( RCPS)

4. پهنه بندی آکرواکولوژیک دریاچه ارومیه

برای دریافت جزئیات هر موضوع روی کلمه پیوست کلیک کنید.