ر روز چهارشنبه 97/05/04 جلسه ای با حضور جناب آقای دکتر تجریشی معاون محترم محیط زیست کشور و مدیر دفتر برنامه ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه و مدیران اجرایی ستاد احیا، جناب آقای مهندس سرخوش مدیر محترم دفتر ستاد در ارومیه، جناب آقای دکتر سلیمانپور معاون محترم پژوهش و فن آوری دانشگاه و مدیران و مسئولین کمیته های علمی پژوهشکده در محل پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه تشکیل گردید.

 در ابتدای جلسه جناب آقای دکتر سلیمان پور با بیان ظرفیت و توانایی های بالای دانشگاه ارومیه در ارائه راه کار برای حل مسائل منطقه ای و ملی، آمادگی این دانشگاه برای مشارکت بیشتر در مطالعات مرتبط با دریاچه ارومیه را اعلام نمودند.

در ادامه آقای دکتر حصاری مدیر محترم طرح پایش مصوبات اجرایی ستاد در استان آذربایجان غربی شرح مختصری از فعالیت های کمیته های علمی این طرح در پژوهشکده و گزارشی از آخرین وضعیت روند احیای دریاچه ارومیه ارائه نمودند.

آقای دکتر خداوردیلو مدیر محترم طرح مطالعات 40% کاهش مصرف آب کشاورزی نیز گزارشی از روند مطالعات در بخش های مختلف این طرح ارائه نمودند. طرح مذکور در حال حاضر 50 درصد پیشرفت کار دارد و بر اساس فعالیت های

میدانی و آزمایشگاهی و مطالعات صورت گرفته، گزارشات تخصصی مختلفی تهیه و تقدیم ستاد احیا شده است.