در اختتامیه سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست در دانشگاه محقق اردبیلی، آقای دکتر حسین خیرفام عضو هئیت عملی گروه علوم محیط زیست پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه با نظرات داوران موفق به کسب جایزه مقاله برتر شفاهی با عنوان " ساز و کار و عملکرد سیانو باکترها در حفاظت زیستی خاک و آب " شد.

وی در این مقاله راهکاری نوین و کاملا زیستی و بر مبنای تلقیح سطحی سیانو باکترهای پایدار کننده خاک در حفاظت و احیاء اراضی تخریب شده و منابع آب و خاک را ارائه نمودند.

همایش مذکور در تاریخ های 10 و 11 مهر ماه 1397 و با پذیرش 320 مقاله و 53 مقاله شفاهی برگزار شد.

 

  

___________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:180  این هفته:1239  این ماه:4671  امسال:72143