لی احیای دریاچه ارومیه، مدیریت مصرف آب در کشاورزی را به عنوان یکی از اساسی­ترین راهکارها در روند کار خود قرار داده است. در این راستا، ماموریت اجرای طرح "مطالعه و ارائه راهکارهای اجرایی نمودن مصوبه کاهش 40 درصدی مصرف آب کشاورزی حوضه‌های آبریز نازلو، باراندوز، شهرچای و روضه‌چای" طی قراردادی به دانشگاه ارومیه واگذار شده است.

این طرح با تفکیک به 6 کمیته مختلف، با مدیریت دکتر حبیب خداوردیلو از شهریور 96 در محل پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه شروع به کار کرده است.

 کمیته برنامه ­ریزی و نظارت: دکتر حبیب خداوردیلو

کمیته تلفیق و مدل­سازی: دکتر میرحسن میریعقوب­زاده

کمیته آب: دکتر سینا بشارت، دکتر مجید منتصری، دکتر حجت احمدی

کمیته خاک و اراضی: دکتر حمیدرضا ممتاز

کمیته زراعت، باغبانی و مکانیزاسیون: دکتر رضایی چیانه

کمیته اقتصادی و اجتماعی: دکتر مرتضی مولایی، دکتر علی اکبر تقیلو، دکتر باقر حسینپور

مسئول دفتر مطالعات طرح: دکتر رقیه حمزه نژاد

هدف کلی این طرح، تحلیل یکپارچه و کلان ­مقیاس حوضه و بررسی وضعیت منابع و مصارف و امکان­ سنجی، پیشنهاد و اولویت ­بندی زمانی-مکانی اجرای راهکارهای عملیاتی برای کاهش 40 درصدی مصرف آب کشاورزی در دشت ارومیه با مساحت کل 4343/4 کیلومتر مربع با پتانسیل آبدهی حدود 1/4-1 میلیارد مترمکعب در سال جهت تامین بخشی از نیاز و حقابه دریاچه ارومیه است.

 

___________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:206  این هفته:1265  این ماه:4697  امسال:72169