#همه با هم برای احیاء دریاچه ارومیه:

این کانال در یک مجموعه دانشگاهی (دانشگاه ارومیه) راه‌اندازی شده تا اقدام به (الف) اطلاع‌رسانی دقیق رویدادهای مرتبط با دریاچه ارومیه، (ب) تحلیل علمی چرایی وضعیت موجود و تبیین راهکارهای اثربخش احیاء و (ج) افزایش آگاهی اقشار مردم و متخصصان امر از طریق معرفی رفتارهای اکوسیستم سازگار نماید.

دریافت نظرات، تحلیل‌ها و رهنمودهای همه اعضاء گرانقدر را با دیده منت پذیرا هستیم.

آدرس لینک کانال سروش:

@ehya_urmialake

پل ارتباطی اعضاء با کانال:

@ehya97

شماره تماس:

09013214481

#دریاچه ارومیه با هم‌دلی، هم‌گرایی و هم‌باوری قابل احیاء است.

___________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:179  این هفته:1238  این ماه:4670  امسال:72142