طی حکمی از سوی آقای دکتر مکنون رئیس هیات مدیره انجمن علوم و مهندسی منابع آب، آقای دکتر بهزاد حصاری عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه و مدیر گروه مهندسی آب پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه به عنوان نماینده این انجمن در استان آذربایجان غربی منصوب شد. دانشگاه ارومیه ضمن تبریک این انتصاب، برای ایشان آرزوی موفقیت دارد. از اساتید و دانشجویان گروه مهندسی آب و پژوهشگرانی  که در ارتباط با موضوع آب فعالیت دارند برای عضویت در این انجمن دعوت به عمل می آید.جهت عضویت می توانید به آدرس: ارومیه -خیابان شهید بهشتی، پردیس دانشگاه ارومیه ،پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه مراجعه و یا با شماره تلفن 3467097-33440295-044 تماس حاصل فرمائید.

 

___________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:37  این هفته:1716  این ماه:6221  امسال:58426