جناب آقای پروفسور سیّدحمیدرضا صادقی رئیس انجمن آبخیزداری ایران و استاد گروه علوم و مهندسی آبخیزداری دانشگاه تربیت مدرس در تاریخ 13 اسفند 1397 از پروژه‌های تثبیت کانون‌های ریزگرد پیرامون دریاچه ارومیه واقع در سایت جبل‌کندی ارومیه بازدید کرد. در این بازدید که با حضور و همراهی برخی از اعضای هیأت علمی گروه مرتع آبخیزداری و پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه دانشگاه ارومیه (دکتر حسین خیرفام، دکتر هیراد عبقری، دکتر حبیب نظرنژاد، دکتر اسماعیل شیدایی و دکتر میرحسن میریعقوب‌زاده) صورت گرفت، به تحلیل و بررسی میدانی پروژه‌ها و اقدامات تثبیت کانون‌های ریزگردها و ماسه‌های روان ناشی از بحران دریاچه ارومیه پرداخته شد. رئیس انجمن آبخیزداری ایران بر لزوم بهره‌گیری از نظر کارشناسی متخصصان دانشگاهی در  تعیین و انتخاب مکان پروژه، نوع اقدامات، وسعت اجرا و پایش آن‌ها تأکید کردند. هم‌چنین پس از بازدید از ایستگاه سنجش ریزگرد و گرد و غبار، بر لزوم اندازه‌گیری، حفاظت از تجهیزات و رفع عیوب فنی آن‌ها تأکید شد. در ذیل تصاویر یکی از کانون‌های تولید گرد و غبار و ماسه‌های روان و پروژه احداث بادشکن غیرزنده به وسعت یک کیلومتر مربع (منطقه جبل‌کندی ارومیه) ارائه شده است.

 

نمایندگی دفتر استانی انجمن آبخیزداری ایران (آذربایجان غربی)