نشست تخصصی دریاچه ارومیه در سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک در سنندج در روزهای 3 و 4 اردیبهشت 98، در دو بخش با مشارکت پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه  برگزار گردید.

سوال های اصلی نشست تخصصی دریاچه ارومیه به شرح زیر می باشد: 

-  ضرورت های احیای دریاچه ارومیه

 -  مهمترین موانع پیشرفت برنامه احیای دریاچه ارومیه

- امکان پذیری احیای دریاچه ارومیه با رویکرد فعلی

- انتقال آب از روخانه ها به دریاچه ارومیه

- میزان اثربخشی فعالیت های احیای دریاچه

 

دکتر سید مختار هاشمی، (دبیر جلسه)
دکتر بهزاد حصاری، استادیار، مدیر گروه مهندسی آب پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه و مدیر پایش مصوبات ستاد احیا

دکتر بهروز بهروزی راد، پژوهشگر برجسته اکولوژی باسابقه 47 سال تدریس و تحقیق
خانم مهندس فاطمه ظفرنژاد، پژوهشگر آب و توسعه پایدار

در این نشست، دکتر حصاری وضعیت دریاچه ارومیه ، عملکرد تیم پایش دانشگاه ارومیه و سوالات محوری را تشریح نمودند. 

کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک با محوریت آب، انسان و طبیعت، سه شنبه سوم و  چهارشنبه (۴ اردیبهشت) از سوی جهاد دانشگاهی و با مشارکت اتاق بازرگانی در سنندج برگزار شد ودر اختتامیه از پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه و از آقای دکتر حصاری بعنوان نماینده دانشگاه ارومیه با اهدا لوح تقدیر و  بعنوان  برترین‌های کنفرانس قدردانی ویژه بعمل آمد.