روز سه شنبه مورخ 98/2/10 جلسه ای با حضور آقای دکتر ابراهیمی دبیر محترم ستاد توسعه فن‌آوری‌های آب، خشک‌سالی، فرسایش و محیط زیست، آقای دکتر شریفی دبیر محترم کارگروه خشک‌سالی و تغییر اقلیم معاونت علمی و فن آوری ریاست جمهوری، آقای دکتر چهل امیرانی رئیس محترم بنیاد نخبگان استان و مدیران گروه‌های پژوهشی پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه و جمعی از محققین و همکاران طرح‌های مرتبط با احیای دریاچه ارومیه در محل پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه تشکیل شد در این جلسه گزارشی از طرح‌های مطالعاتی و پژوهشی در حال انجام پژوهشکده ارائه شد.

آقای دکتر ابراهیمی ضمن تأکید بر توسعه همکاری‌ها در طرح‌های تقاضامحور بین همکاران محترم دانشگاه ارومیه و معاونت علمی و فن آوری، طرح‌های در حال انجام با محوریت مدیریت مصرف آب، ارتقاء بهره‌وری آب، تثبیت ریز گردها، حفاظت خاک را مهم و اولویت‌دار ازنظر معاونت ریاست جمهوری دانستند. از درخواست‌های مهم همکاران پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه حمایت معاونت علمی و فن آوری از توسعه مزارع پایلوت و انجام طرح‌های پژوهشی در مقیاس صحرایی و پایلوت‌های اجرایی می‌باشد.در این جلسه پیشنهاد شد  برای هم‌افزایی در جهت استفاده از فرصت‌ها برای حل مشکلات منطقه‌ای و ملی و اولویت‌بندی تحقیقات و استفاده هر چه بیشتر از حمایت‌های مادی و معنوی معاونت علمی و فن آوری ریاست جمهوری، تفاهم‌نامه‌ای مشترک بین آن معاونت و دانشگاه ارومیه منعقد گردد.