در راستای سیاست های ستاد احیای دریاچه ارومیه و کمیته فرهنگی و اجتماعی دریاچه ارومیه، استانداری آذربایجان غربی در نظر دارد فعالیت های فرهنگی و اجتماعی سال 1397 مصوب ستاد احیای دریاچه ارومیه را از طریق فراخوان عمومی به مجریان ذی صلاح فعالیت های فرهنگی و اجتماعی استان واگذار نماید، لذا متقاضیان واجد شرایط می توانند طرح های پیشنهادی خود را در قالب فرمت پیوست و محورهای شش گانه مشروحه ذیل به آدرس پست الکترونیکی rahbarkomite@gmail.com ارسال و به صورت مکتوب نیز به دبیرخانه کمیته مذکور واقع در اداره کل مدیریت بحران استانداری – کمربندی خاتم‌الانبیاء (کارشناس مربوطه آقای شاملو) 32756513- 32756512 تحویل نمایند. لازم به ذکر است کمیته راهبری فرهنگی و اجتماعی طرح احیای دریاچه ارومیه در استان آذربایجان غربی متشکل از نماینده پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه، نماینده استانداری و نماینده ستاد احیای دریاچه ارومیه می باشد.

محورهای شش گانه مصوب:

1) توسعه کشت گیاهان دارویی با ایجاد واحد پایلوت کشت و فرآوری محصولات کشاورزی و گیاهان دارویی در شهرستان‌های حوضه آبریز دریاچه ارومیه

2) ایجاد ظرفیت و کمک به معیشت پایدار روستایی و توسعه مشاغل خانگی در روستاهای حوضه آبریز دریاچه ارومیه

3) استفاده از ظرفیت های دانش آموزی مناطق شهری و روستایی شهرستان‌های حوضه آبریز دریاچه ارومیه برای صرفه جویی در مصرف آب با هدف احیای دریاچه ارومیه

4) آموزش و توانمند سازی و به کارگیری تشکل های مردم نهاد در اقدامات ستاد احیای دریاچه ارومیه

5) تغییر الگوی رفتار عمومی و جوامع محلی و سنجش ثمر بخشی اقدامات و فعالیت های فرهنگی و اجتماعی انجام شده در پایلوت های اجرایی و عملیاتی طرح

6) فعال‌سازی استارت آپ ها به‌صورت هدفمند در برنامه های ستاد احیای دریاچه ارومیه

بازه زمانی برای ارسال و تحویل طرح ها  تا تاریخ 1398/03/06 می باشد.

برای اطلاعات بیشتر روی فراخوان کلیک کنید.