نشست تخصصی و هم‌اندیشی با موضوع "همکاری‌های مشترک بین پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان آذربایجان غربی" با حضور ریاست و مدیران گروه‌های پژوهشی پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه با مدیرکل و معاونان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان آذربایجان غربی روز پنج‌شنبه به تاریخ 1398/03/02 در محل اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان برگزار شد. در این جلسه، آقای دکتر زینال‌زاده ریاست پژوهشکده ضمن معرفی رسالت‌ها، اهداف، قابلیت‌ها، تجهیزات و محورهای تخصصی و پژوهشی پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه، برای انجام پژوهش‌ها، مطالعات، اقدامات تخصصی و انتقال تجربه‌های علمی و عملی در راستای چالش‌ها و اولویت‌های مدیریت منابع طبیعی استان و به‌ویژه تسریع در روند احیای دریاچه ارومیه و تثبیت کانون‌های ریزگرد پیرامون دریاچه ارومیه اعلام آمادگی کرد. هم‌چنین آقای مهندس موسوی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان نیز ضمن استقبال از شروع همکاری‌های مشترک، به‌ تشریح اولویت‌های مدیریت عرصه‌های طبیعی استان پرداخته و بهره‌مندی از متخصصان دانشگاهی در راستای رفع چالش‌های موجود را از اولویت‌های این اداره کل دانست. در نهایت، مدیران گروه‌های پژوهشی پژوهشکده نیز ضمن تحلیلی از چالش‌های کنونی استان در عرصه‌های طبیعی، بر اساس تخصص‌ها و تجربه‌های علمی خود راهکارهای نوین و اجراپذیری در راستای رفع آن‌ها ارائه داده و پس از بحث و بررسی آن، مقرر گردید امکان اجرای آن‌ها به بررسی در کمیته‌های تخصصی مشترک واگذار شود. هم‌چنین تشکیل کمیته مشترک علمی-تخصصی بین پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان آذربایجان غربی از نتایج دیگر این جلسه بود.