آقای حاتمی آمادگی دادگستری برای همکاری همه جانبه در امر جلوگیری از توسعه اراضی ملی را اعلام کرده و تصریح کرد که در مجموعه دادگستری نیز طرح های پیشگیری تصرف اراضی ملی و همچنین طرح صیانت از آب درحال پیگیری است که همپوشانی خوبی با کارگروه ممنوعیت توسعه اراضی دانشگاه ارومیه دارد و دانشگاه نیز در این طرح ها میتواند نقش موثری ایفا نماید.

___________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:20  این هفته:1421  این ماه:5576  امسال:58831