Urmia University

Urmia Lake Research Institute

 

معرفی پژوهشکده

 

دکتر کامران زینال‌زاده

رئیس پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه

 

    رزمه علمی    

 

بحرانی شدن وضعیت دریاچه ارومیه در سال‌های اخیر و تشکیل ستاد ملی احیای دریاچه ارومیه در سال 1392، ضرورت شکل گیری یک مرکز تخصصی ویژه در خصوص دریاچه ارومیه را در دانشگاه ارومیه بیش از پیش تقویت نمود، لذا  پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه در سال 1392 تأسیس شد تا بدینوسیله شرایط ورود متخصصین مهندسی آب، آبخیزداری، سازه‌های آبی، محیط زیست، زمین شناسی و ... به جمع متخصصین موجود فراهم آید و فعالیت‌های گسترده‌تری برای احیای دریاچه ارومیه برنامه‌ریزی شود.

در این راستا، تحقیقات گسترده‌ای در راستای دستیابی به راهکارهای علمی در مدیریت بهینه منابع و مصارف آب و خاک، افزایش بهره‌وری تولیدات کشاورزی، تثبیت کانون‌های ریزگرد در حاشیه‌های خشک شده دریاچه ارومیه، احیای تالاب‌ها و پالایش آلاینده‌ها از محیط‌‌های آبی و خاک انجام شده و در حال انجام است. 

پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه ضمن ارائه مشاوره‌های علمی و تخصصی، همکاری‌های گسترده‌ای با ستاد احیای دریاچه ارومیه، سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو)، جایکا و سازمان‌های مرتبط اجرایی دارد. 

 

 آدرس الکترونیکی  پژوهشکده                  urmialake@urmia.ac.ir                         

تلفاکس                                             33440295-044  

                                                      044-33467097