در طول سال‌های اخیر با تشدید خشکی دریاچه ارومیه سطوح وسیعی از رسوبات دریاچه در معرض عوامل محیطی قرار گرفته‌اند. گروه پژوهشی فرآوری رسوبات با هدف ارزیابی روش‌های علمی و کاربردی در استفاده پایدار از ظرفیت رسوبات بستر دریاچه ارومیه، تالاب­ها و رودخانه‌های منتهی به آن در پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه راه اندازی شده است. این گروه در راستای تحقق اهداف خود در قالب عناوین کلی زیر و با حمایت از طرح­های پژوهشی فعالیت می­نماید- شناسایی پتانسیل رسوبات دریاچه از نظر غنای مواد معدنی

- استخراج ترکیبات معدنی از رسوبات بستر دریاچه و رودخانه­ ها

- بررسی زیست­ محیطی بهره­برداری از رسوبات دریاچه و رودخانه­ های منتهی به آن

- ارزیابی آلودگی و پتانسیل اکولوژیکی رسوبات رودخانه­ ها، تالاب­ها و بستر دریاچه ارومیه

-بررسی نقش رسوبات در تعادل تغذیه­ای اکوسیستم­های آبی

با توجه به ماهیت بین رشته ای این مباحث حضور اعضای هیات علمی دانشگاه متخصص رشته های گوناگون مانند زمین شناسی، شیمی، مهندسی معدن، علوم خاک و منابع طبیعی در این کارگروه می تواند در پیشبرد اهداف این گروه پژوهشی موثر باشد.

مدیر گروه : دکتر فرخ اسدزاده

پست الکترونیک: f.asadzadeh@urmia.ac.ir

 تلفاکس : 33440295-33467097-044