Urmia University

Urmia Lake Research Institute

طرح کاهش 40 درصد

مطالعه و ارائه راهکارهای اجرایی نمودن مصوبه کاهش 40 درصدی مصرف آب کشاورزی حوضه‌های آبریز نازلو، باراندوز، شهرچای و روضه‌چای

ستاد ملی احیای دریاچه ارومیه، مدیریت مصرف آب در کشاورزی را به عنوان یکی از اساسی­ترین راهکارها در روند کار خود قرار داده است. در این راستا، ماموریت اجرای طرح "مطالعه و ارائه راهکارهای اجرایی نمودن مصوبه کاهش 40 درصدی مصرف آب کشاورزی حوضه‌های آبریز نازلو، باراندوز، شهرچای و روضه‌چای" طی قراردادی به دانشگاه ارومیه واگذار گردید.

این طرح با تفکیک به 6 کمیته مختلف با مسئولین مشخص، با مدیریت دکتر حبیب خداوردیلو از شهریور 1396 در محل پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه شروع به کار کرد.

 کمیته برنامه ­ریزی و نظارت: دکتر حبیب خداوردیلو

کمیته تلفیق و مدل­سازی: دکتر میرحسن میریعقوب­ زاده

کمیته آب: دکتر سینا بشارت، دکتر مجید منتصری، دکتر حجت احمدی

کمیته خاک و اراضی: دکتر حمیدرضا ممتاز

کمیته زراعت، باغبانی و مکانیزاسیون: دکتر رضایی چیانه

کمیته اقتصادی و اجتماعی: دکتر مرتضی مولایی، دکتر علی اکبر تقیلو

مسئول دفتر مطالعات طرح: دکتر رقیه حمزه نژاد

 هدف کلی این طرح، تحلیل یکپارچه و کلان ­مقیاس حوضه و بررسی وضعیت منابع و مصارف و امکان­ سنجی، پیشنهاد و اولویت ­بندی زمانی-مکانی اجرای راهکارهای عملیاتی برای کاهش 40 درصدی مصرف آب کشاورزی در دشت ارومیه با مساحت کل 4343/4 کیلومتر مربع با پتانسیل آبدهی حدود 1/4-1 میلیارد مترمکعب در سال جهت تامین بخشی از نیاز و حقابه دریاچه ارومیه بود.

مطالعات این طرح منجر به ارایه 22 جلد گزارش تخصصی و در نهایت تدوین یک جلد گزارش "چکیده مدیریتی" و " ریز پروژه‏های اجرایی پیشنهادی برای سازمان جهاد کشاورزی" حاوی برنامه زمان بندی شده برای عملیاتی کردن راهکارهای پیشنهادی گردید. در گزارش اخیر، فازبندی عملیاتی با جایابی و برآورد هزینه ها مشخص گردیده است و در فاز اول، پایلوت­ها با مساحت مشخص و بودجه مشخص برای اجرا تعیین شده­اند و اقدامات ترویجی برای گسترش این پایلوت­ها تدوین گردیده است.