Urmia University

Urmia Lake Research Institute

 

طرح FAO

ردیف

عنوان طرح

مجری

1

Farm and household livelihood survey covering selected sub-basins within Lake Urmia Basin, Iran

مرتضی مولایی

2

Co-development of pilot interventions with farmers for water saving and livelihoods preservation under the Urmia Lake Restoration Program 

سینا بشارت و همکاران 


" برنامه‌ریزی مشارکتی اقدامات محلی با کشاورزان به‌منظور مصرف بهینه آب و حفظ معیشت کشاورزان در چارچوب برنامه احیای دریاچه ارومیه"

"طرح مشترک دانشگاه ارومیه و فائو"

 پروژه در سال 1401 در سطح پایلوت سایت بالانج (روستاهای اوزان ملک و کوکیا) اجرا گردید. فعالیت‌‌های پیشنهادی این تفاهم‌‌نامه تحت مؤلفه‌های اجتماعی-اقتصادی و معیشتی بود. در این راستا تعداد 59 پرسشنامه تحلیل وضع موجود و پرسشنامه اقلیمی فشرده، 13 پرسشنامه اقلیمی گسترده و 23 پرسشنامه اطلاعات پایه در سطح پایلوت تکمیل گردید. علاوه بر آن اطلاعات وضع منابع آب، کشاورزی و هواشناسی منطقه با مراجعه به سازمان‌‌های آب منطقه‌‌ای، جهاد کشاورزی و هواشناسی استان دریافت شد و دید جامعی از وضع موجود هر دو روستا حاصل گردید. سپس از بین کشاورزانی که با آن‌ها مصاحبه شده بود 24 نفر به عنوان کشاورز داوطلب و هسته مرکزی انتخاب شدند که اصلی‌‌ترین شاخص‌‌ها در انتخاب ‌‌آن‌‌ها، علاقه و رغبت آن‌ها در همراهی با طرح بود. پس از شناسایی کشاورزان داوطلب، برنامه‌‌ریزی برای برگزاری جلسات با روش GAIN صورت گرفت. پس از شناسایی کشاورزان داوطلب، برنامه‌‌ریزی برای برگزاری جلسات GAIN صورت گرفت. روش‌‌شناسیGAIN  طی جلسات مختلفی که تیم فائو اختصاصاً برای تیم مجری و نمایندگان برگزار نمود تشریح گردید و در خصوص ابهامات و چالش‌‌های آن گفت‌‌وگو و برنامه‌‌ریزی شد. این طرح به عنوان یک اقدام منحصر به فرد در منطقه انجام گرفت که در یک پایلوت مشخص اثر بخشی مداخلات در صرفه جویی آب قابل دسترس است.

تمام مراحل و روش اجرای طرح به صورت خلاصه در شکل زیر ارائه شده است که متشکل از 7 جلسه مجزا در سطح پایلوت می­باشد. در نهایت پس از اتمام جلسات با کشاورزان و سازمان های دولتی تعداد 14 اقدام جهت صرفه جویی آب در منطقه پایلوت به عنوان نتیجه جلسات مشخص گردید.