به اطلاع کلیه همکاران محترم هیئت علمی می رساند پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه در نظر دارد از پایان نامه های مشترک دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی با  موضوعات  مرتبط با اهداف این پژوهشکده 1- دریاچه ارومیه و حوضه آبریز آن 2- آرتمیا و آبزی پروری  حمایت نماید . این حمایت برای پایان نامه های دوره دکتری تخصصی60 میلیون ریال و برای  دوره کارشناسی ارشد 30 میلیون ریال می باشد. بدیهی است اولویت با موضوعاتی خواهد بود که توسط گروههای پژوهشی این پژوهشکده در اوایل هر نیم سال تحصیلی (آبان و اردیبهشت ماه )اعلام می شود. خواهشمند است پروپوزال های پیشنهادی را به آدرس ایمیل z.ghasembaghlo@urmia.ac.ir    به نام زیبا قاسم بگلو کارشناس پزوهش پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه ارسال نمایید.