قابل توجه همکاران و پژوهشگران محترم دانشگاه ارومیه

 

به پیوست فایل pdf پروپوزال سازمان FAO  در ارتباط با مدیریت یکپارچه منایع آب حوضه آبریز دریاچه ارومیه (طرح 40% کاهش مصرف آب کشاورزی) و فایل فرمت  Word  پروپوزال نمونه ایفاد می گردد.

از همکاران محترم که تمایل دارند پروپوزال مربوط به بخشی از طرح مذکور را ارائه نمایند درخواست می گردد پروپوزال مربوطه را حداکثر تا روز  شنبه مورخ 96/10/2 به آدرس ایمیل پژوهشکده urmialake@urmia.ac.ir  ارسال نمایند.

 

فایل pdf

فایل word