در راستای همکاری‌های بین‌المللی ستاد احیای دریاچه ارومیه، گروه جایکا (از ژاپن) در حال انجام مطالعات مدل هیدرولوژیکی بخش جنوبی حوضه آبریز دریاچه ارومیه می‌باشد. گزارش پیشرفت این مطالعات روز یکشنبه 96/12/20 با حضور آقای گوتو (مسئول تیم مطالعات جایکا) و همکارانشان و آقای دکتر رائو ماتا (از فائو) و دکتر شهباز (مسئول واحد مطالعات بین‌المللی ستاد احیا)، مهندس سرخوش (مدیر دفتر ستاد در استان) و مدعوین از سازمان‌های اجرایی و دانشگاهی استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، کردستان در پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه برگزار گردید.

لازم به ذکر است پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه که وظیفه پایش مصوبات اجرایی ستاد در استان و انجام مطالعات کاهش 40% مصرف آب کشاورزی را برعهده دارد در تلاش برای گسترش فعالیت‌های بین‌المللی با سازمان فائو و سایر گروه‌های تحقیقاتی بین‌المللی فعال در حوضه آبریز دریاچه ارومیه می‌باشد.