Urmia University

Urmia Lake Research Institute

برگزاری جلسه مدیران زیر کمیته های تیم پایش دریاچه ارومیه با محوریت نشست تخصصی ۲۳ و۲۴ مهرماه

این جلسه به ریاست آقای دکتر عباسپور سرپرست محترم پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه در اتاق پایش پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه با حضور مدیران زیر کمیته های تیم پایش برگزار شد. و هماهنگی های مربوط به اجرای نشست تخصصی کاهش ۴۰% مصرف آب کشاورزی در ۲۳ و ۲۴ ام مهر ماه بررسی گردید.
 
گالری تصاویر: