جلسه هفتم چالش های ممنوعیت توسعه اراضی به مدیریت دکتر خلیلی و با حضور اعضای این کارگروه ،نمایندگان ستاد احیای دریاچه ارومیه، سازمان آب منطقه ای، اداره کل منابع طبیعی،اداره برق،ستاد بحران استانداری برگزار گردید.
در این جلسه در راستای بررسی خلاهای قانونی ممنوعیت توسعه اراضی یک الحاقیه به لایحه قانونی از طرف شرکت آب منطقه ای استان پیشنهاد و پس از بحث کارشناسی مورد تصویب اعضا قرار گرفت.
مقرر گردید این لایحه جهت تصویب به کارگروه ملی ستاد احیای دریاچه ارومیه و هیئت وزیران ارسال شود تا مشکل قانونی توسعه اراضی در این بخش تا حد زیادی مرتفع گردد.